• 34-123466789 +
  • تبریز - خوی
  • شنبه تا پنجشنبه : 7 صیح تا 12 شب
  • شماره مشاوره و تماس :

اطلاعات

درباره عسل

اینجا می تواند محل توضیحاتی باشد جهت درج در این قسمت ، اینجا می تواند محل توضیحاتی باشد جهت درج در این قسمت  ، اینجا می تواند محل توضیحاتی باشد جهت درج در این قسمت  ،اینجا می تواند محل توضیحاتی باشد جهت درج در این قسمت

100%

organic
product

سوابق ما دهکده عسل

  • بدون اضافه کردن شکر
  • استفاده زنبور از شهد گل ها
  • عسل کوهی
  • مزرعه طبیعی
  • در آزمایشگاه تست شده

975

عسل به فروش رسیده

24

زنبوران عسل مزرعه

32

خانواده های زنبور عسل

56

هکتار زمین ها

بدانید چطوری ما عسل طبیعی را درست می کنیم

تکنولوژی

معرفی خدمات و سوابق شرکت

فروش انواع عسل ها ، خدمات زنبورداری ف مزرعه زنیور عسل ، پادزهر عسل و ….

01. مرحله نخست کاشت گیاهان شهد دار است

می توانید توضیح مربوطه را در اینجا وارد کنید

02. زنبورهای عسل از شهد ها تغذیه می کنند

می توانید توضیح مربوطه را در اینجا وارد کنید

03. آنها را در کندو ذخیره و تبدیل به عسل می کنند

می توانید توضیح مربوطه را در اینجا وارد کنید

04.شیشه عسل را از عسل کندو اماده میکنیم

می توانید توضیح مربوطه را در اینجا وارد کنید

عضویت در خبرنامه دریافت هفتگی اخبار
دنبال کنید